11082022

Back Eşti aici:Home Articole Din istoria Relatiilor Publice Rolul Relaţiilor Publice în societăţile de tranziţie

Rolul Relaţiilor Publice în societăţile de tranziţie - Concluzii

Index articole

Concluzii

Ţările din Europa Centrală şi de Est trec printr-o transformare de la guverne comuniste şi economii controlate de stat la guverne democratice şi pieţe libere. Alte ţări din alte părţi ale lumii trec prin transformări similare. Aceste transformări au generat nevoia unui nou tip de relaţii publice: relaţii publice transformaţionale. Relaţiile publice transformaţionale s-au limitat la rolul de a explica nevoia de privatizare, de a explica necesitatea investiţiilor străine, de a explica resorturile de funcţionare ale unei pieţe libere şi de a promova în străinătate turismul şi comerţul.

Considerăm că aceste activităţi sunt importante, dar că ele trebuie aplicate într-un mod mult mai simetric. Programele de relaţii publice ar trebui să implice publicurile afectate de consecinţele schimbării - de efectele externe asociate programelor transformaţionale – în luarea efectivă a deciziilor, nu să le informeze abia după ce faptul a fost împlinit şi apoi să încerce să le convingă că schimbarile sunt benefice. Într-adevăr, credem că cea mai importantă caracteristică a relaţiilor publice transformaţionale este rolul strategic managerial pe care profesioniştii în relaţii publice ar trebui să-l aibă ajutând organizaţiile să-şi administreze externalităţile negative.

Deşi relaţiile publice transformaţionale reprezintă o nouă formă de relaţii publice, considerăm că ele trebuie practicate conform unui set de principii generale care trebuie aplicate diferit în funcţie de contextul politic, economic şi cultural. Aceste principii au rezultat în urma studiului nostru privind excelenţa în relaţii publice şi managementul comunicării, pe care l-am efectuat pentru IABC Research Foundation. Cercetările efectuate de studenţii noştri asupra activităţilor practicienilor de relaţii publice în Malaysia, Germania de Est şi Letonia au indicat că ţările care trec prin transformări au nevoie de relaţii publice excelente, în special pentru a face faţă externalităţilor negative produse de programele de tranziţie. Cu toate acestea, cercetarea a indicat de asemenea că majorităţii practicienilor din aceste ţări le lipsesc cunoştinţele necesare pentru a juca un astfel de rol şi că munca lor se limitează practic la relaţiile cu media, promovarea de produse şi campanii care sprijină privatizarea şi alte schimbări.

În Slovenia, cercetarea noastră a demonstrat că relaţiile publice transformaţionale pot atinge excelenţa dacă sunt făcuţi paşii necesari pentru a le explica managerilor excelenţa în relaţii publice şi pentru a le oferi practicienilor educaţie în ceea ce priveşte practicarea relaţiilor publice simetrice şi strategice. Este de asemenea necesar ca grupurile de activişti să fie ajutate să se folosească de relaţiile publice, ca membrii guvernului să înţeleagă rolul relaţiilor publice transformaţionale şi să fie încurajate folosirea cercetării şi evaluării în relaţii publice.

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central    GFPR new logo web            logo SMP          chapter4 logoSigla Action Global Communications web dccom LOGO nou siteGMP logo 2        Logo ThePublicAdvisors

  logo oxygen site          logo BDR