26012022

Back Eşti aici:Home Articole Digital PR Evoluţia twittosferei româneşti din iulie 2006 până în mai 2010. Un studiu Zelist.ro

Evoluţia twittosferei româneşti din iulie 2006 până în mai 2010. Un studiu Zelist.ro

Pin It

twitter-birdPrezenta analiză tratează evoluţia conturilor create până în luna mai 2010 (inclusiv). La această cercetare au participat 35.164 de conturi Twitter, monitorizate de Zelist.ro.

Din datele existente rezultă că primul cont din twittosfera românească a fost IronMann, cont creat în data de 16 iulie 2006.

Din iulie 2006 şi până în prezent, twittosfera românească a crescut, ajungând în 2009 să fie de aproape 29 de ori mai mare decât era în 2007 şi de aproape 6 ori mai mare decât era în 2008.

La data cercetării, se înregistrau:  
•    25 conturi în 2006, înregistrate în perioadă iulie-decembrie 2006, reprezentând 0.07% din totalul conturilor create până acum;
•    774 conturi înregistrate  în 2007, reprezentând 2.2% din totalul conturilor create până acum;
•    3.914 conturi înregistrate în 2008, reprezentând 11.13% din totalul conturilor create până acum;
•    22.326 conturi înregistrate în 2009, reprezentând 63.49% din totalul conturilor create până acum;
•    8.125 conturi în 2010, înregistrate în perioadă ianuarie - mai 2010, reprezentând 23.11% din totalul conturilor create până acum;

evolutie-conturi-twitter


Analizând evoluaţia lunară a twittosferei din 2006 şi până în prezent, se observă că luna cea mai eficace din punctul de vedere al înregistrării de conturi a fost luna aprilie 2009. Atunci au fost create aproximativ 2.400 de conturi Twitter.

 

evolutia-lunara


În  anul 2007, cele mai multe conturi Twitter au fost create în luna decembrie, iar cele mai puţine în luna ianuarie. Atât în 2008 cât şi în 2009, luna cea mai prolifică din punctul de vedere al numărului de conturi create a fost luna aprilie, iar luna cu cele mai puţine conturi create a fost ianuarie.

tabel-luni


Pornind de la teoria răspândirii inovaţiilor, am construit următoarele categorii de utilizatori: 
•    Early adopters - utilizatorii care şi-au creat conturi în perioada iulie 2006 - decembrie 2008 (13%);
•    Mainstream users (majority) - utilizatorii care şi-au creat cont în anul 2009 (64%);
•    New users - utilizatorii care şi-au creat cont în perioadă ianuarie -  mai 2010 (23%);

 

Adepţii (“followers”)

Analizând numărul adepţilor (“followers”), se constată că, în cazul early adopters, media de adepţi pe cont este de 306. În cazul categoriei mainstream users, media de adepţi (“followers”) pe cont este de 114, iar în cazul utilizatorilor recenţi - new users - media de adepţi pe cont este de 53. Se observă că utilizatorii vechi au mai mulţi adepţi decât utilizatorii noi, fapt care arată că numărul adepţilor creşte în timp. Cu cât contul înregistrează mai mulţi ani de existenţă, cu atât numărul de adepţi este mai mare.

 

media-de-adepti

Interesaţi de alte conturi (“following”)

Din punctul de vedere al interesului în urmărirea de alte conturi, se observă că în cazul primilor utilizatori, early adopters, media de conturi urmărite este de 209. În cazul categoriei mainstream users, media de conturi urmărite este de 142, iar în cazul noilor înregistraţi, new users, media este de 110. De aici reiese faptul că early adopters urmăresc mai multe conturi decât new users. Şi, de asemenea, cu cât contul este mai vechi, cu cât numărul anilor de existenţă a contului este mai mare, cu atât utilizatorii au avut timp să descopere noi conturi pe care să le urmărească.

 

media-de-conturi-urmarite

 

Activitatea de postare în ultima lună

Media de posturi pe cont de utilizator în luna mai a fost de în cazul utilizatorilor early adopters. Utilizatorii din categoria mainstream users au postat în medie în luna trecută câte 30 de postări (“tweets”), iar cei mai recenţi utilizatori new users au publicat în medie câte 39 de postări în ultima lună.
Se observă că utilizatorii cei mai vechi (early adopters) au fost cei mai activi ultima lună şi au postat mai mult decât utilizatorii recenţi şi decât mainstream users.

 

Străinii

Prin cont străin se înţelege oricare cont de Twitter care redactează într-o limbă străină şi care are drept localizare ţara România sau o localitate românească.   
Cele mai multe conturi străine, reprezentând 55% din totalul conturilor străine au fost create în anul 2009, făcând parte din categoria mainstream users. 35% din conturile străine au fost create în perioada iulie 2006 - decembrie 2008, fiind considerate early adopters. Doar 10% din conturile străine au fost create în perioada ianuarie-mai 2010, făcând parte din categoria new users.   
Analizând din punctul de vedere al mediei conturilor străine create în fiecare perioadă de timp, se observă că în perioada 2006 – 2008 au fost create mai multe conturi străine decât în 2009 şi decât în 2010 (ianuarie-mai 2010). Media de conturi străine create în perioada 2006-2008 este de 0.037, în anul 2009 este de 0.015, iar în anul 2010 (ianuarie-mai) este de 0.01.

 

media-de-conturi-straine

 

Conturile private

Cele mai multe conturi private (72% din totalul conturilor private) au fost create în anul 2009, 16% au fost create în 2010 (ianuarie-mai) şi 12% în perioada 2006-2008. Comparând mediile conturilor private create în cele trei perioade de timp (media conturilor private create în 2006-2008 este de 1.09, media conturillor private create în 2009 este de 1.11 şi media conturilor private create în 2010 -până în luna mai- este de 1.07) se observă că există o diferenţă între acestea.
În 2009 au fost create mai multe conturi private decât în anul 2010 (ianuarie-mai) şi decât în perioada 2006-2008.

 

media-de-conturi-private

 

Precizări asupra cercetării:


La această cercetare au participat 35.164 de conturi Twitter din twittosfera românească (definită prin totalitatea conturilor care redactează în limba romană sau au menţionat în câmpul  “localitate” ţara România sau o localitate din ţara noastră).

Numărul conturilor Twitter se află într-o continuă schimbare. În luna mai 2010, la fiecare 40 minute a fost creat un nou cont. De asemenea, există utilizatori care au renunţat la a folosi această reţea socială şi şi-au dezactivat contul. În plus, în fiecare zi, în Zelist.ro se înscriu noi conturi de Twitter, unele dintre ele având data creării într-o luna anterioară. Asta face că cifrele absolute să sufere modificări de la luna la alta, însă aceste modificări nu sunt substanţiale şi nu influenţează în mod considerabil imaginea generală.

În cele 35.164 conturi sunt cuprinse toate categoriile de conturi din punctul de vedere al localizării. Din cosiderente de timp nu s-a realizat analiză pe regiunile geografice.


 

Despre ZeList


ZeList a fost dezvoltat de TreeWorks şi reprezintă cel mai eficient instrument de monitorizare a blogosferei şi presei româneşti, urmărind peste 55.000 de bloguri, peste 35.000 conturi Twitter şi 40 de surse de ştiri online. Folosind un algoritm complex, ZeList determină cele mai importante bloguri din punctul de vedere al audienţei şi al credibilităţii, precum şi cele mai importante subiecte care sunt discutate în blogosferă.
Folosind ZeList, orice persoană poate determina cele mai importante ştiri la un moment dat, iar profesioniştii din domeniul comunicării şi mass-media pot determina trenduri şi pot stabili vectorii importanţi pentru transmiterea unui mesaj în blogosferă.


Vezi Partea I a studiului Zelist: Geografia twittosferei româneşti

Pin It

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central    GFPR new logo web            logo SMP          chapter4 logoSigla Action Global Communications web dccom LOGO nou siteGMP logo 2        Logo ThePublicAdvisors

  logo oxygen site          logo BDR