26022024

Back Eşti aici:Home Articole Etica in PR Etica si relaţiile publice

Etica si relaţiile publice - Studiu si training in etica

Index articole

VII    Studiu şi training în etică: descoperiri buclucaşe

Rezultatele studiului despre etică realizat de către IABC (International Association of Business Communicators) pot reprezenta un motiv de îngrijorare pentru cei care urmăresc să avanseze în carieră. Majoritatea participanţilor la acest studiu au afirmat că au puţine cunoştinţe teoretice despre etică sau chiar deloc. 30% dintre persoanele intervievate au declarat că nu au beneficiat de o pregătire academică în domeniu, în timp ce alţi 40% dintre respondenţi au spus că ar fi "citit câteva articole despre etică". Aceste cifre arată că 70% dintre comunicatorii profesionişti chestionaţi ar putea fi luaţi pe nepregătite atunci când se confruntă cu o dilemă etică, în afara unor experinţe practice care să compenseze lipsa bagajului teoretic.

Consultanţii în domeniul eticii declară că ceea ce ştiu despre etică se bazează mai degrabă pe experienţa practică decât pe studiul academic. Această experienţă se câştigă în timp şi prin urmare practicienii mai tineri sunt dezavantajaţi când se confruntă cu o problemă de natură etică, neavând expertiză practică în astfel de situaţii. Chiar dacă au cele mai bune intenţii, ei pot face greşeli, datorită unor consecinţe sau îndatoriri pe care nu le pot prevedea. Mai mult decât atât, cei care nu deţin cunoştinţe de etică ar putea să-şi limiteze oportunităţile de carieră sau posibilităţile de avansare. Rezultatele calitative ale acestui studiu relevă că practicienii privesc abilităţile de consiliere pe probleme etice ca principală modalitate de acces către poziţii cu grad mai mare de responsabilitate.

Faptul că există foarte puţine training-uri sau cursuri de etică susţinute de către practicieni în relaţii publice cu pregătire universitară nu este o descoperire nouă. Comisia de Educaţie în Relaţii Publice, formată dintr-un grup de experţi care examinează periodic curricula de relaţii publice şi recomandă modificări, a sesizat în raportul realizat în 2006 lipsa cursurilor despre etică (vezi: http://www.commpred.org/report/). Grupul a recomandat adoptarea următoarelor măsuri de către universităţile şi colegiile de relaţii publice:

•    consideraţiile de etică ar trebui să fie cuprinse în toate materialele educaţionale de relaţii publice.
•    în cazul în care o curricula nu poate fi modificată astfel încât să cuprindă un curs dedicat eticii, se recomandă cursuri scurte de câte o oră, sau mini-seminarii care pot oferi un cadru de dezbatere adecvat pentru studenţi.

Comisia a sesizat necesitatea de a acorda mai multă importanţă pe plan educativ "problemelor de etică şi transparenţă specifice domeniului relaţiilor publice". Studiile universitare în domeniul relaţiilor publice "pot asigura un bagaj de cunoştinţe cu privire la procesul de luare a deciziilor etice, oferind studenţilor un spijin pentru recunoaşterea dilemelor etice şi rezolvarea acestora într-un mod corespunzător.". Pentru a putea rezolva problemele de etică, profesioniştii de relaţii publice trebuie să deţină atât experienţă practică cât şi cunoştinţe teoretice de specialitate. Studiul eticii îi ajută pe practicieni să avanseze profesional şi să ia decizii ce pot fi susţinute prin argumente în faţa publicului. Lipsa de pregătire a tinerilor practicieni în confruntarea cu problemele etice dăunează reputaţiei profesiei de relaţii publice.

În cadrul studiului IABC, participanţii s-au referit la insuficienţa programelor de training, a seminariilor profesionale şi a workshop-urilor educaţionale pe probleme etice. 65% dintre ei nu au beneficiat de training-uri de etică din partea angajatorului. Datele arată, însă, că practicienii beneficiază de mai multe programe de training în cazul în care sunt subordonaţi direct managementului de top. Din cei 35% care au beneficiat de un training de etică, 43% sunt bărbaţi şi 32% sunt femei. 50% dintre cei intervievaţi în cadrul studiului IABC susţin că ar consilia managementul în mod regulat referitor la decizii de etică, însă aproximativ 70% nu au studiat niciodată etica, iar 65% nu beneficiază de training-uri de etică la locul de muncă.

Lipsa de familiarizare a profesioniştilor cu domeniul eticii poate duce la o serie de probleme. Simpla experienţă nu este de ajuns, practicienii fiind predispuşi greşelilor de argumentare sau de analiză care pot fi evitate prin training sau studiu formal de etică. Cei care nu au cunoştinţe teoretice de etică, nu pot optimiza procesul de luare a deciziilor. Poate rezulta astfel o lipsă de credibilitate pentru comunicator şi pentru domeniul de relaţiilor publice. Erorile în analiza dilemelor etice se datorează în principal lipsei de instruire şi training şi mai puţin lipsei intenţiilor etice din partea consultantului de relaţii publice. Analizele logice şi complexe crează posibilitatea argumentării, astfel încât mass media sau publicul să poată înţelege procesul de luare a deciziilor de către o organizaţie. Deciziile raţionale sunt mai uşor de explicat publicului, care, deşi ar putea să nu fie de acord cu aceste decizii, poate să le înţeleagă justificarea. De aceea, analiza etică riguroasă este esenţială pentru practicieni şi pentru succesul financiar al organizaţiei.

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central               logo SMP